La Sard
Dnes je: 28. 5. 2024 svátek má: Vilém
 
KRMNÉ SMĚSI

Té upocené a dychtivé bojovnici jsem nemusel nic říkat, nijak ji pobízet. Chtěla tam být první a to snad víc než já. Protažená, s vlajícími žíněmi a rozevřeným chřípím bez jediné známky únavy pádila k cíli. Kostnatý bělouš vedle nás, ostřílený matador, který celou dobu byl příjemným společníkem v předlouhém posledním kole, nám nechtěl dát ani píď bez boje. Taky nedal. Současný doběh. Co na plat, máme stejné granule.

Krmné směsi jsou kombinací jadrných krmiv, úsušků, minerálních látek, vitamínů a případně dalších účinných (někdy pouze komerčně účinných) látek. Ať již sypké, granulované, extrudované nebo kombinované měly by být to nejlepší, čím můžete podpořit svého koně v zátěžové situaci. Stačí jen vědět, co vlastně chcete a podle toho vybrat z poměrně široké nabídky.
Klasické kompletní krmné směsi, dle dikce zákona o krmivech, se ve výživě koní nepoužívají, neboť tyto směsi musí obsahovat veškeré látky potřebné ke zdárnému vývoji a životu zvířat mimo pitné vody. A to u koní bez dostatku objemu ekonomicky nejde.

Doplňkové krmné směsi dodávají energii a látky chybějící v základní krmné dávce. A právě tady je paleta nabídky široká. Nezáleží jen na způsobu zpracování, ale zejména na cílové skupině, které je směs určena.

Zpracování směsí
Sypké směsi nejsou u koní nejběžnější, podstatně více se využívají v chovech drůbeže nebo prasat. Jejich hlavní nevýhody jsou větší prašnost a možnost samotřídění jednotlivých komponent (složek) krmiva. Naopak výhodou je výborná vmíchatelnost jiných doplňkových látek, například léků, vitamínů, výživových doplňků.
Granulované směsi jsou naopak nejrozšířenější. Ačkoliv jsou jen nepatrně dražší než sypké, nemají jejich nevýhody. Velikost granulí se pohybuje většinou v rozmezí od 4 do 8 mm. Malé granule kůň přijímá trochu lépe a snáze je rozmělní, ty velké zase snadněji vyhledává v podestýlce, kam si je často ze žlabu vyhodí.

Extrudované směsi jsou již na kvalitativně, ovšem též i cenově, vyšší úrovni. Protože při jejich výrobě dochází vlivem vysokých teplot k narušení pevných buněčných stěn, jsou mnohem lépe stravitelné a mají i vyšší energetickou hodnotu, než neextrudovaná směs stejného složení. Vlivem tohoto tepelného "nabobtnání" mají nižší měrnou hmotnost a proto stejný objem extrudovaných granulí váží mnohem méně než těch "obyčejných".

Poslední dobou získávají stále větší oblibu kombinované směsi. Často se jim říká koňské musli. Složené jsou zejména z mačkaných obilnin, případně i luskovin a jsou doplňované granulemi a extrudáty pro vybilancování živin a energie. Jejich cena, která není nikterak nízká, je poplatná zejména tomu, že jde o novinku evokující zdravou výživu i u lidí a koně tyto směsi navíc ochotně přijímají. Opět při krmení pozor na nízkou měrnou (objemovou) hmotnost.

Kategorie směsí
Každá směs má mít svou cílovou skupinu. Univerzální směs pro všechny kategorie koní je směs více univerzálně nevhodná, než co jiného. Protože lze předpokládat, že základ krmné dávky tvoří objem, směs je doplněk. A známe-li potřebu živin koně a průměrnou živinovou skladbu nejčastěji používaného objemného krmiva, kterým je luční seno, lze s určitou vysokou mírou pravděpodobnosti spočítat potřebné obsahy jednotlivých látek pro dané kategorie koní.

Odstávčata potřebují nejvyšší množství kvalitních bílkovin, dostatek minerálních látek a vitamínů pro správný rozvoj kostry i svalstva a ačkoliv jsou (nebo by měla být) celý den v různě namáhavém pohybu při svých hrách a dovádění, jejich potřeba energie není úměrná potřebě bílkovin, ale je mnohem nižší. Nadbytek energie v krmivu se podepíše na nekvalitním vývoji zejména u dlouhých kostí. Celkový nadbytek příjmu potravy dělá z odstávčat nejen tlusté poníky, ale hlavně ohrožuje budoucí konstituční tvrdost a sportovní výkonnost jedince nadměrným zatížením pohybového aparátu.

Roční a dvouletá hříbata již mají potřebu živin a energie bližší potřebám dospělých koní, stále však rostou a mohutní, proto je nezbytná kvalitní bílkovina (esenciální aminokyseliny, zejména lysin). U dvouletků anglického plnokrevníka navíc dochází k vyššímu výdeji energie při zařazení do tréninkového procesu.

Koně v klidu, nekojící klisny v prvním trimestru (třetině) březosti mají poměrně skromné živinové požadavky a pokud nemají z jakéhokoliv důvodu (zdravotní stav, věk) zvýšenou potřebu živin, při dobrém objemu nepotřebují přídavek specifické krmné směsi.

Koně sportující naopak potřebují krmnou směs, která nejen doplní vydanou energii a minerály, ale i usnadní regeneraci organismu. Potřebné jsou alespoň tři typy směsí pro různé úrovně zatížení a to jsou minimálně lehká, střední a těžká práce. Dosud nebyla prokázána odlišná potřeba bílkovin při různých sportovních využitích koně (parkur, drezura, military atd.) a proto lze považovat za prioritu doplnění vydané energie bez potřeby specifického doplňku bílkovin dle jednotlivých sportovních odvětví. Se stoupajícím zatížením koně roste výrazně jeho spotřeba energie, spotřeba bílkovin roste sice také, ale mnohem méně, spíše kvalitativně. Bílkoviny nejsou pro koně dobré palivo, při větším zatížení však organismus více "opravuje" namáhanou tkáň, proto ta vyšší spotřeba.

Vysokobřezí a kojící klisny mají také zvýšenou potřebu živin. Vysokobřezí klisna potřebuje dostatek zdrojů pro vývoj plodu a zajištění tělesných rezerv pro tvorbu mléka. Má být ve velmi dobrém výživném stavu, ne však přetučnělá. Vzhledem k velkému obsahu dělohy není na konci březosti schopna přijímat zvýšená množství objemných krmiv a proto dotace koncentrovanými krmivy je vhodná. Kojící chovné kobyly sice mohou konzumovat obrovská množství objemu, ale vysoká produkce mléka ( 15 až 20 litrů denně na vrcholu laktace ve třetím měsíci) potřebuje nemalý doplněk kvalitních směsí, navíc je klisna většinou opět březí se všemi důsledky na potřebu mikro a makroprvků.

Důležité znaky
Většina špičkových trenérů věnuje výběru krmiva podobnou péči jako vlastnímu tréninku, protože vědí, že výživa má na výkonnost stejný vliv. A na co se tedy hlavně zaměřit?
Důležitý údaj je SEk ( stravitelná energie pro koně) udávaný v MJ (megajoulech) a jeho poměr k NL (dusíkatým látkám, tedy víceméně bílkovinám) v gramech.
Pro sportující koně (střední a vysoká zátěž) by obsah SEk měl být od 12,5 respektive 12,9 MJ a obsahy bílkovin do 110 respektive 115 g v jednom kilogramu směsi. Množství bílkovin na úrovních 135 g a více nesvědčí o dobré znalosti potřeb koní ve sportu a pomalu, avšak zcela jistě, vedou k metabolickým problémům a v lepším případě k omezení výkonnosti.
Právě tak je jisté, že žádné zázračné granule neudělají z líného, netrénovaného koně šampióna. Jsou jen jedním, ale velmi důležitým střípkem z výsledné skládačky zdravého a úspěšného koně.
Ing. Miroslav Drásal  
NOVINKY

leden 2013
Krásný vstup do roku 2013 spokojeným současným i budoucím odběratelům přeje realizační tým La Sard


říjen / Octomber 2012
Spouštíme anglickou verzi našich webových stránek. Přejdete na ni kliknutím na britskou vlajku v pravémm horním rohu. / We launch the English version of our website. Go to it by clicking on the British flag in the upper right corner.


květen 2012
18. května se naše jezdkyně, Martina Drásalová, zúčastnila významného závodu SAIC v Jihoafrické republice. Článek o její účasti (a dalších 8 českých jezdkyň) si můžete přečíst zde. Zkrácená verze vyšla také na webu » brno.idnes.cz


leden 2012
Představujeme Vám aktualizovaný leták krmiv a výživových doplňků La Sard.


říjen 2011
Na stránce JO La Sard jsou doplněny podrobné informace k našim koním.


únor 2011
Zahajujeme prodej plodu Ostropestřce mariánského, léčivé byliny ze středomoří. Po dokončení poloprovozních krmných testů uvedeme na trh krmný doplněk La Sard SyliVit Force.


listopad 2010
V měsíci listopadu bylo, po úspěšném prověření v krmných testech, uvedeno nové bezovsové, nízkoenergetické krmivo La Sard FUN s velmi atraktivní zaváděcí cenou.


leden 2010
31.1.2010 spouštíme novou webovou prezentaci krmiv La SARD.

Věříme, že Vám pomůže v základní orientaci v potřebách Vašich koní i produktech, které na ně navazují. V případě zájmu nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat. Vaše dotazy, náměty, požadavky a připomínky nebereme na lehkou váhu, jsou pro nás vítaným zdrojem inspirace a rozvoje, jsme za ně vděčni. Vždyť nejenom Mistři jezdí na La SARD.